A A A

Pașaport Mortuar

Durata serviciului: 20 minute
Programarea la acest serviciu este obligatorie pentru dosarele depuse personal.
Dosarul corespunzător poate fi transmis și prin poștă.

Eliberarea pașaportului mortuar este gratuit

Termenul de examinare – 3 zile lucrătoare

Corpul neînsuflețit al cetățeanului Republicii Moldova poate fi transportat din SUA spre Republica Moldova doar cu obținerea în prealabil a pașaportului mortuar emis de către Ambasada Republicii Moldova în SUA. Pașaportul mortuar se eliberează în conformitate cu prevederile Acordului cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate, încheiat la Strasbourg la 26 octombrie 1973, ratificat prin Legea nr. 1451 din 08 noiembrie 2002. Solicitarea pașaportului mortuar o poate face un membru de familie sau reprezentantul firmei de pompe funebre de pe teritoriul SUA care se ocupă nemijlocit de transportul corpului neînsuflețit spre Republica Moldova. Pașaportul mortuar se eliberează exclusiv în cazul transportului corpurilor neînsuflețite.

În cazul transportării urnei funerare NU sunt necesare aprobări de la Ambasadă și NU se eliberează pașaport mortuar. Este necesar deținerea certificatului de deces SUA în original legalizat cu apostilă la Secretarul de Stat din statul emitent a certificatului de deces,  precum şi certificatul de cremare/incinerare.

Pentru eliberarea pașaportului mortuar sunt necesare următoarele acte:

  • Scrisoare / cerere prin care se solicită obținerea paşaportului mortuar de către firma funerară / ruda persoanei decedate (se anexează copia actului de identitate/paşaport a persoanei solicitante);
  • Pașaportul moldovenesc al persoanei decedate, în original; Dacă persoana decedată a deținut și alte cetățenii se va prezenta o copie de pe pașaportul respectiv;
  • Certificatul de deces emis de autorităţile SUA în original, legalizat cu Apostila la Secretarul de Stat al statului emitent al certificatului de deces. Certificatul trebuie să conţină cauza decesului;
  • Confirmarea că defunctul nu a suferit de o boală infecţioasă sau contagioasă și nu prezintă pericol pentru sănătatea publică – se emite de către firma de pompe funebre care pregăteşte actele pentru transport.
  • Certificatul de îmbălsămare – se emite de către firma de pompe funebre care pregăteşte transportul;
  • Dovada că sicriul a fost sigilat în mod corespunzător şi nu prezintă pericol pentru mediul înconjurător – se emite de către firma de pompe funebre care pregăteşte transportul;
  • Autorizarea prealabilă pentru înmormântare  (eliberarea corpului din morgă) – în cazul în care decesul a survenit în urma unei acţiuni violente sau din motive neelucidate;
  • Itinerariul sicriului – poate fi menţionat în scrisoare/cerere, cu specificarea căii de transport, orașul și statul de plecare din SUA, orașul și țara de tranzit și orașul de sosire din Republica Moldova;

Când pachetul de acte este transmis prin poştă, se adaugă un plic preplătit de retur USPS cu tracking number și adresă de retur, pentru returnarea actelor originale trimise şi a paşaportului mortuar.

Pașaportul mortuar se eliberează în conformitate cu prevederile Acordului cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate și al Legii nr. 1451 din 08.11.2002 pentru ratificarea Acordului cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate;
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=080
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107761&lang=ro

Legalizarea actelor cu apostilă, în conformitate cu prevederile Convenției de la Haga privind suprimarea obligativității supralegalizării, încheiată la 5 octombrie 1961;
Apostille Requirements (state.gov)

Nu se percep taxe consulare pentru eliberarea paşaportului mortuar.

Pentru cererile depuse la sediul Ambasadei, soluţionarea se poate face în aceeaşi zi. Cererile vor fi depuse în timpul programului de lucru și în zilele în care Ambasada oferă sprijin consular cetățenilor cu programări.