Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane

A A A

Întrebări Frecvente - F.A.Q.

FAQ Item: 

Am nevoie de programare pentru a solicita careva servicii consulare la Consulat?

Da. Programările se obțin doar on-line, accesând:
https://programariambasadarminsua.setmore.com/

Este scutit de obligativitatea obținerii unei programări serviciul de eliberare a titlului de călătorie. În acest caz, cererile se depun de luni până joi, în intervalul orelor 09.00-13.00, cu ridicare actului la ora 15.00.

Am un copil minor născut în SUA. Cum pot să-i perfectez acte moldovenești?

În primă etapă, trebuie sa obțineți acte de stare civilă eliberat de autoritățile moldovenești, respectiv: certificate de naștere moldovenesc. În baza certificatului de naștere American puteți plica pentru transcrierea certificatului de naștere. Detaliile sunt publicate aici: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/acte-de-stare-civil%C4%83
Termenul de transcriere: aprox. 3 luni

A doua etapă:Urmare obținerii certificatului de naștere moldovenești, puteți solicita eliberarea unui pașaport copilului minor. Cererea se depune de către părinte (părinți) cu prezența obligatorie a copilului. Informații suplimentare pot fi accesate la: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/pa%C8%99apoarte
Termenul de transcriere: aprox. 3 luni

Cererea de transcriere a certificatului de naștere și cea de eliberare a pașaportului nu pot fi depuse concomitent.

Am un copil născut în SUA, pașaport nu am reușit să-i fac dar am nevoie urgent să plec în Republica Moldova. Cum pot să plec?

În cazul în care trebuie să plecați urgent în Republica Moldova cu copilul care nu are pașaport, urmează să aplicați personal sau prin poștă pentru a obține Titlul de călătorie. Detalii găsiți aici: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/titlu-de-c%C4%83l%C4%83torie
Notă: Titlul de Călătorie pentru minori este gratuit, și se emite pentru un termen de 30 zile

Am pașaportul pierdut sau expirat, cum pot pleca acasă dacă nu dispun de suficient timp să obțin un pașaport nou:

În cazul în care trebuie să plecați urgent în Republica Moldova şi nu aveţi un act de călătorie valabil, puteți aplica prin poștă sau personal la sediul Ambasadei, pentru obținerea unui titlu de călătorie, act de călătorie care este valabil 30 de zile, pentru întoarcerea în țară.

Detalii privind actele necesare, taxe, termeni, pot și obținute la: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/titlu-de-călătorie

Am un copil minor născut SUA, cum pot să-l includ în pașaportul meu?

Nu este posibil. Includerea datelor și fotografiei copilului în pașapoartele părințile nu mai este posibilă începind cu noiembrie 2010. Fiecare copil, indiferent de vîrstă, urmează să dispună de propriul act de călătorie.

Copilul meu sub vîrsta 16 ani are pașaport expirat. Cum pot să-i fac pașaport nou?

Actele necesare pentru depunerea dosarului de pașaport la minorii sub 16 ani:

 • certificat de naștere moldovenesc;
 • pașaportul vechi, dacă există;
 • act de identitate valabil al reprezentantului legal (buletin de identitate sau pașaport);
 • certificat de căsătorie sau, în lipsa acestuia prezența ambilor părinți;
 • Prezența minorului e obligatorie.

În caz de divorț a părinților, pe lîngă cele susmenționate, urmează să fie prezentate:

 • certificat de divorț moldovenesc;
 • hotărîrea de judecată, definitivă și irevocabilă, în care să fie menționat că minorul se află la întreținerea celui care a depus cererea de pașaport.

Alte informații cu privire la modul de achitare a taxelor consulare și termene, accesați: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/pa%C8%99apoarte

Am pașaportul pierdut/furat, cum pot obține un pașaport nou?

În situația în care aveți pașaportul pierdut sau expirat, puteti aplica pentru eliberarea unui nou pașaport.

Detalii cu privire la acte necesare, termene, taxe consulare pot fi obținute la: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/pa%C8%99apoarte

Prezența personală este obliagtorie. Programările se fac doar on-line la: https://programariambasadarminsua.setmore.com/

Am pierdut / a expirat buletinul de identitate moldovenesc. Cum pot obține unul nou?

În situația în care aveți buletinul de identitate pierdut sau expirat, puteti aplica pentru eliberarea acestuia la sediul Ambasadei.

Detalii cu privire la acte necesare, termene, taxe consulare pot fi obținute la: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/buletine-de-identitate

Prezența personală este obliagtorie. Programările se fac doar on-line la: https://programariambasadarminsua.setmore.com/

Care sunt taxele consulare pentru obținerea pașaportului și buletinului de identitate?

Taxele consulare sunt rectificate la fiecare 3 luni. Taxele actualizate sunt afișate aici: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente

Vreau să fac o procură. De ce acte am nevoie?

Pentru întocmirea unei procuri, este nevoie de prezența personală a mandatarului (cel care împuternicește) cu un act de idenitate al său și, copia după actul de identitate al reprezentantului său (dacă nu aveți copia actului de idenitate, puteți să aduceți datele scrise pe foaie dar recomandăm să verificați minuțios exactitatea acestora).

Costul unei procuri poate fi consultat la: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente

Cererea pentru eliberarea procurii se depune personal, în fiecare zi, de luni până joi, în intervalul orelor 09.00-13.00, cu ridicarea actului la ora.15.00.

Vreau să împuternicesc o persoana terță, să însoțească copiii mei în vacanță în Republica Moldova. Cum pot să fac?

Potrivit legislației Republicii Moldova, minorul poate călători fiind însoțit de o persoană terță, doar dacă însoțitorul are în posesie o declarație notarială din partea reprezentantului legal. Astfel, este suficientă prezența unui părinte ceară întocmirea declarației menționate.

Actele necesare pentru întocmirea declarației notariale:

 • un act de identitate moldovenesc al reprezentanului legal (părinte);
 • copia actului de călătorie moldovenesc al minorului;
 • copia actului de călătorie al persoanei terțe care va însoți minorul.

Termenul de eliberare: în ziua depunerii.

Vreau să plec în Republica Moldova cu copiii mei. Este nevoie de acordul celuilalt părinte?

Nu este nevoie. Potrivit Legislației Republicii Moldova, minorul poate intra/ieși în/din Republica Moldova însoțit doar de unul dintre reprezentanții săi legali (copia certificatului de naștere a copilului în cazul dat ar putea fi solicitată la frontieră) sau, de o persoană terță desemnat prin declarație notarială de unul dintre reprezentanții săi legali.

Vrem să înregistrăm căsătorie la Ambasada Republicii Moldova în SUA. Cum procedez? ATENȚIE: Ambasada are competență doar îm materia oficierii căsătoriei doar între cetățeni ai Republicii Moldova

În cazul înregistrării căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova în SUA, ambii cetățeni ai Republicii Moldova urmează să prezinte:

 1. Buletinele de identitate valabile;
 2. Certificatele de naștere moldovenești;
 3. Certificatele de divorț moldovenești, în cazul existenței acestora.

Termenul: din ziua depunerii cererii, căsătoria va fi înregistrată peste 30 zile.

Taxa consulară este publicată aici: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente

Programările se obțin la: https://programariambasadarminsua.setmore.com

Este posibil să traduc și apostilez actele mele la Ambasadă?

Potrivit legislației și Convenției de la Haga privind Apostila, misiunile diplomatice și oficiile consulare nu aplică Apostila. Acest serviciu se face în exclusivitate în țara de origine a documentului. Competența exclusivă în materia apostilării actelor moldovenești, aparține Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Detalii adiționale pot fi solicitatela: https://apostila.gov.md/

M-am căsătorit în SUA, vreau să transcriu certificatul de căsătorie și să obțin certificat de căsătorie moldovenesc, ce trebuie să fac?

Pentru transcrierea actului de căsătorie, unul dintre soț, cetățean moldovean, urmează să prezinte:

 • a) Cererea de transcriere a actului de căsătorie (se poate descărca aici: F-40CT);
 • b) Certificatul de căsătorie/extrasul din registrul căsătoriilor (va conţine în mod obligatoriu informaţia privind data şi locul naşterii soţilor) legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost;

IMPORTANT!: Certificatele de căsătorie eliberate de unele state, precum Las Vegas, Texas, Georgia, care nu conțin decât numele soților pot fi transcrise doar dacă pe lângă actele menționate, adițional se prezintă ”application form” legalizată cu apostilă și traducerea acesteia, la fel legalizată cu apostilă. Acest document, ca regulă generală, este eliberat de oficiul la care a fost depusă cererea de închiere a căsătoriei.

La fel, dacă certificatul de căsătorie nu conține rubrica ”nume după căsătorie”, soțul al cărui nume a fost schimbat urmare încheirii căsătoriei, va anexa adițional o declarație, pe proprie răspundere, prin care indică numele ce va fi purtat după căsătorie.

 • c) Traducerea notarială în limba română a certificatului de căsătorie, legalizată cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care în care activează notarul.
 • d) Actele de identitate valabile ale soților. În cazul cetăţenilor Republicii Moldova - buletinele de identitate valabile cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile, precum şi copiile legalizate notarial ale paşapoartelor/alte ID-uri în cazul cetăţenilor străini;
 • e) Certificatele de naștere ale soților – originale (cu excepția cetățenilor străini);
 • f)Taxa consulară - Money order pe numele Embassy of Moldova. Detalii aici: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente
 • g) Un plic USPS preplătit (priority mail sau express priority mail) cu indicarea adresei de retur, ce conţine tracking number.

Actele se prezintă în original, cu excepția actelor soțului - cetățean străin, care pot fi prezentate doar în copie.