Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Toate serviciile consulare urmează a fi achitate prin intermediul unui Money Order emis pe numele Ambasadei (Embassy of Moldova).

Vă rugăm să completați corespunzător toate rubricile din Money Order, inclusiv numele și prenumele dvs, adresa, semnătură, după caz.

 

Taxele consulare percepute de către Secţia Consulară a Ambasadei RM în SUA pentru anul 2022

 

Nr.Serviciul consular

Taxa consulară în USD

(taxa consulară + taxa aferentă inclusă)

I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar25
2Tip B - viză de tranzit49
3Tip C - viză de scurtă şedere49
4Tip D - viză de lungă şedere49
II. Taxe eliberare pașapoarte, buletine de identitate și titluri de călătorie
 

a) Eliberarea pașaportului

159 - 1 lună
123 - 2 luni
 b) Eliberarea pașaportului pentru copiii cu vârsta sub 7 ani141 - 1 lună
113 - 2 luni
 c) Eliberarea pașaportului pentru copiii de vârsta de la 7 ani la 12 ani141 - 1 lună
113 - 2 luni
 

d) Eliberarea buletinului de identitate (BI) 

85 - 1 lună
70 – 2 luni
 e) Eliberarea buletinul de identitate provizoriu63 - 1 lună
 f) Pașaport mortuarGratuit
2Stabilirea domiciliul în străinătate (emigrare autorizată)200
3Titlul de călătorie31
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1

Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

a) în temeiul prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000  

b) În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000  

 

25

46

2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova380
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova18
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova60
5Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova12
6Eliberarea certificatului cu privire la cetăţenie60
IV. Acțiuni consulare în materia stării civile
1Înregistrarea căsătoriei85
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă325
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani85
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei205
5Transcrierea actului de stare civilă31
6Schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului37
V. Acte notariale
1Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice

37
72
2Autentificarea testamentului37
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj126
4Legalizarea semnăturilor de pe documente (declaraţie)12
5Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele3 (pentru
o pagină)
6Legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele18 (pentru
o pagină)
7Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului
 
25
12
18
8Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv12
9Asigurarea probelor60
10Alte acte notariale60
VI. Legalizarea consulară
 Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice
 
43 
78
VII. Alte acţiuni consulare
1Solicitarea unui act (act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova43
2Eliberarea certificatului/duplicatului/extrasului de pe actul de stare civilă50
3Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte (permis de conducere)43

 

Servicii scutite de taxă consulară

 

Taxa consulară nu se încasează:

 

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.