Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane

A A A

Relaţii comercial-economice

Relaţii economice

Conform datelor Ministerului Economiei şi Camerei Înregistrării de Stat, în Republica Moldova funcţionează 382 întreprinderi cu capital american, capitalul social învestit fiind de 31,4 mln USD (2018). Statele Unite ale Americii deţin locul 6 în topul investitorilor străini. 

Volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii în anul 2018 a înregistrat suma de circa 98,025 mil. USD, în creştere cu 10,07% în comparație cu anul 2017. După valoarea volumului schimburilor comerciale, SUA se află pe locul 18 la nivel mondial între țările partenere cu care Republica Moldova deține relaţii comerciale, cu o pondere de 1,15% în comerțul total al Republicii Moldova. Exporturile din Republica Moldova au însumat 21,77 mil. USD (+15,62% în comparație cu anul 2017), în timp ce mărfurile importate din Statele Unite ale Americii au însumat 76,25 mil. USD (+8,59% în comparație cu anul 2017).

 

Anterior, în vederea impulsionării relaţiilor economice dintre RM şi SUA, în anul 2003 a fost creat Comitetul moldo-american de cooperare comercial-economică.

 

 

Asistenţa SUA pentru Republica Moldova

 

Din 1992 Statele Unite au oferit peste 1,4 miliarde dolari SUA în calitate de asistență financiară pentru Republica Moldova, inclusiv peste 22 milioane dolari în anul fiscal 2013 şi 262 milioane dolari prin programul Compact al Corporației Provocările Mileniului (MCC) lansat în 2010 pentru o perioada de cinci ani. Întitulat Tranziţia la o agricultură performantă şi Reabilitarea reţelei de drumuri, acesta a prevăzut investiţii majore în eradicarea constrîngerilor ce împiedică dezvoltarea economiei Moldovei, precum infrastructura dezastruoasă a drumurilor şi infrastructura slab dezvoltată de irigare.

Gestionarea proiectelor investiţionale, financiare şi de asistenţă tehnică, obţinute pe linia Acordului Compact este asigurată de instituţia publică Fondul Provocările Mileniului Moldova, creată prin Hotărîrea Guvernului nr. 230 din 6 martie 2010. Pentru detalii a se accesa mca.gov.md.

De menționat, că actualmente sunt dusenegocieri privind posibilitatea extinderii acestui program (Compact II).

Totodată, asistența acordată a sprijinit o serie de reforme economice, a sectorului justiției, democratice și alte reforme care promovează integrarea europeană a Republicii Moldova și demonstrează soliditatea relației bilaterale SUA-Moldova. Programele SUA în Republica Moldova presupun următoarele:

 

Susţinerea creșterii economice durabile

 

Programele anunţate recent vor ajuta întreprinderile din Republica Moldova să beneficieze de Acordul de Comerţ Liber Aprofundat și Cuprinzător în cadrul Acordului de Asociere pe care Republica Moldova se așteaptă să-l semneze cu UE anul acesta, ceea ce va duce la creșterea investițiilor și crearea locurilor de muncă. În plus, schimburile de experienţă academice și profesionale cu SUA vor îmbunătăți abilitățile de afaceri ale moldovenilor și a productivității agricole. Statele Unite încurajează, de asemenea, investițiile străine în Moldova, ajutând la reducerea impedimentelor comerciale și la îmbunătăţirea facilităţilor de a face business. Aceste programe completează MCC Compact, care susține o tranziție spre o agricultură de valoare înaltă prin reabilitarea drumurilor și a sistemelor de irigare.

 

Consolidarea democrației și a statului de drept

 

Programe ce contribuie la consolidarea instituțiilor și proceselor democratice din Moldova, inclusiv prin promovarea unei societăți civile active, îmbunătățirea guvernării locale, și sprijinirea participării mai active a cetățenilor Moldovei în viața civică. Asistența SUA consolidează, de asemenea, în Republica Moldova şi statul de drept prin îmbunătățirea administrației judiciare, instruirea judecătorilor și procurorilor, precum și promovarea sensibilizării publice a reformelor și a legislației din sectorul justiției. Împreuna aceste programe reduc corupția în timp ce crește transparența guvernamentală și responsabilitatea, care sunt cruciale pentru îndeplinirea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova.

 

Dezvoltarea securității și a organelor de forţă

 

Statele Unite oferă, de asemenea, asistență pentru a ajuta Republica Moldova la prevenirea și combaterea criminalității transnaționale, în special a traficului de fiinţe umane, criminalitatea informatică, precum și traficul ilicit de materiale nucleare. Aceste programe contribuie la asigurarea integrităţii frontierelor şi ajută Moldova la îndeplinirea cerinţelor UE ce ţin de securitate la frontieră şi liberalizarea vizelor. Statele Unite sprijină, de asemenea, profesionalizarea armatei Republicii Moldova. Asistența SUA sporește capacitățile Moldovei de a deveni un furnizor de forță pentru operațiuni de menținere a păcii şi stabilităţi, și de promovare a securității regionale.