A A A

Relaţii comercial-economice

Relațiile comercial-economice

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii, în anul 2021 a înregistrat suma de 139,13 mil. USD. Exporturile din Republica Moldova au însumat 31,73 mil. USD (ponderea în exportul total: 1,01%), în timp ce mărfurile importate din Statele Unite ale Americii au însumat 107,40 mil. USD (ponderea în importul total: 1,50%). Notă: datele nu includ regiunea transnistreană. După valoarea volumului schimburilor comerciale, SUA se situează pe locul 17 printre principalii parteneri comerciali ai RM la nivel mondial, cu o pondere de 1,91% în comerțul total al Republicii Moldova. 

În perioada ianuarie-martie 2022, volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu SUA a înregistrat valori de 39,07 mln USD. Exporturile în SUA au înregistrat valori de 9,87 mln USD (ponderea în exportul total: 0,93%), iar importurile - 29,19 mln USD (ponderea în importul total: 1,43%) Notă: datele sunt provizorii și nu includ regiunea transnistreană.

În vederea impulsionării relațiilor economice dintre RM și SUA, în anul 2003 a fost creat Comitetul moldo-american de cooperare comercial-economică. Ultima ședință a acestuia s-a desfășurat la 9 decembrie 2021. 

Asistența SUA pentru Republica Moldova

Din 1992 Statele Unite au oferit peste 1,7 miliarde dolari SUA în calitate de asistență financiară pentru Republica Moldova, inclusiv 262 milioane dolari prin programul Compact al Corporației Provocările Mileniului (MCC) implementat în perioada 2010-2015 (Tranziția la o agricultură performantă și Reabilitarea rețelei de drumuri).