Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane

A A A

Relaţii comercial-economice

Relații economice

Volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii în anul 2019 a înregistrat suma de circa 98,663 mil. USD, în creştere cu 4,26% în comparație cu anul 2018. Exporturile din Republica Moldova au însumat 24,33 mil. USD, în timp ce mărfurile importate din Statele Unite ale Americii au însumat 74,32 mil. USD. SUA se află pe locul 9 printre principalii investitori ai Republicii Moldova la nivel mondial.

În vederea impulsionării relaţiilor economice dintre RM şi SUA, în anul 2003 a fost creat Comitetul moldo-american de cooperare comercial-economică. Cea de-a 4-a sesiune a acestuia s-a desfășurat la Chișinău, în perioada 28-29 octombrie 2019.

Asistenţa SUA pentru Republica Moldova

Din 1992 Statele Unite au oferit peste 1,5 miliarde dolari SUA în calitate de asistență financiară pentru Republica Moldova, inclusiv 262 milioane dolari prin programul Compact al Corporației Provocările Mileniului (MCC) implementat în perioada 2010-2015. Întitulat Tranziţia la o agricultură performantă şi Reabilitarea reţelei de drumuri, acesta a prevăzut investiţii majore în eradicarea constrîngerilor ce împiedică dezvoltarea economiei Moldovei, precum infrastructura dezastruoasă a drumurilor şi infrastructura slab dezvoltată de irigare.