Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane

A A A

Titlu de călătorie

INFORMAŢII GENERALE

Titlul de călătorie se eliberează următoarelor categorii de persoane:

 • cetăţenilor Republicii Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil doar pentru revenirea în Republica Moldova;
 • apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova;
 • cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.

 

TERMEN DE VALABILITATE TITLU DE CĂLĂTORIE

Titlul de călătorie se emite pentru o perioadă de 30 de zile din data eliberării actului.

MODUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE ELIBERARE A TITLULUI DE CĂLĂTORIE

Cererea pentru eliberarea titlului de călătorie urmeaza să fie depusă cu 4 săptămâni înainte de preconizata întoarcere în Republica Moldova (pentru cererile expediate prin poștă). Cererile depuse personal, se procesează în aceași zi.

ACTE NECESARE

A. Cereri depuse personal la sediul Ambasadei (adulţi)

 • Formularul completat şi semnat (disponibil aici);
 • 2 (două) fotografii color cu dimenisunea 2 x 2 inch, tip pașaport, pe fundal alb, hârtie fotografică;
 • paşaportul expirat sau deteriorat (dacă acestea nu sunt disponibile orice alt document eliberat de autorităţile Republicii Moldova, cu fotografie (buletinul de identitate, permisul de conducere, livretul militar) sau certificatul de naştere moldovenesc;
 • Taxa consulară - achitată prin prezentarea unui money order emis pe numele "Embassy of Moldova". Taxa consulară poate fi găsită aici: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente;
 • Dacă paşaportul este pierdut, furat sau deteriorat se va completa adiţional declaraţia de pierdere (disponibilă aici).

 

B. Cereri depuse personal la sediul Ambasadei (minori)

 • Formularul completat şi semnat (disponibil aici); (se completează din numele minorului, dar se semnează de către un părinte);
 • 2 (două) fotografii color cu dimenisunea 2 x 2 inch, tip pașaport, pe fundal alb, hârtie fotografică;
 • paşaportul expirat sau deteriorat;
 • certificat de naştere moldovenesc al minorului (dacă nu există un certificat de naştere moldovenesc pentru faptul că minorul s-a născut în străinătate se va prezenta certificatul de naştere al minorului eliberat de autorităţile străine legalizat cu apostilă);
 • Dacă paşaportul este pierdut, furat sau deteriorat se va completa adiţional declaraţia de pierdere (disponibilă aici);
 • paşaportul/buletinul de identitate moldovenesc al părintelui care depune cererea;
 • Taxă - GRATUIT.

 

C. Cereri expediate prin poştă/intermediari (adulţi)

 • Formularul completat şi semnat (disponibil aici);
 • 2 (două) fotografii color cu dimenisunea 2 x 2 inch, tip pașaport, pe fundal alb, hârtie fotografică;
 • paşaportul expirat sau deteriorat (dacă acestea nu sunt disponibile orice alt document eliberat de autorităţile Republicii Moldova, cu fotografie (buletinul de identitate, permisul de conducere, livretul militar) sau certificatul de naştere moldovenesc;
 • Taxa consulară - achitată prin prezentarea unui money order emis pe numele "Embassy of Moldova". Taxa consulară poate fi găsită aici: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente;
 • Dacă paşaportul este pierdut, furat sau deteriorat se va completa adiţional declaraţia de pierdere (disponibilă aici);
 • Actul notarial, întocmit la un notar american privind certificarea identităţii. Actul notarial în mod obligatoriu trebuie să conțină și o fotografie a titularului cererii. Un model tipizat poate fi găsit aici;
 • Un plic preplatit (USPS Priority Mail, Express Priority Mail, cu tracking number) ce va conţine adresa de retur a solicitantului; (Nu sunt acceptate plicuri FEDEX).

 

D. Cereri expediate prin poştă/intermediari (minori)

 • Formularul completat şi semnat (disponibil aici); (se completează din numele minorului, dar se semnează de către un părinte);
 • 2 (două) fotografii color cu dimenisunea 2 x 2 inch, tip pașaport, pe fundal alb, hârtie fotografică;
 • paşaportul expirat sau deteriorat;
 • certificat de naştere moldovenesc al minorului (dacă nu există un certificat de naştere moldovenesc pentru faptul că minorul s-a născut în străinătate se va prezenta certificatul de naştere al minorului eliberat de autorităţile străine legalizat cu apostilă);
 • Dacă paşaportul este pierdut, furat sau deteriorat se va completa adiţional declaraţia de pierdere (disponibilă aici);
 • Actul notarial, întocmit la un notar american privind certificarea identităţii minorului. Actul notarial în mod obligatoriu trebuie să conțină și o fotografie a minorului. Un model tipizat poate fi găsit aici;
 • declaraţia autentificată notarial, la un notar american, prin care, unul din părinte solicită eliberarea titlului de călătorie pe numele copilului minor;
 • paşaportul/buletinul de identitate moldovenesc al părintelui care depune cererea;
 • Un plic preplatit (USPS Priority Mail, Express Priority Mail, cu tracking number) ce va conţine adresa de retur a solicitantului; (Nu sunt acceptate plicuri FEDEX);
 • Taxă - GRATUIT.

 

TERMENE DE PROCESARE / ADRESA AMBASADĂ

Cereri depuse personal - aceeaşi zi;
Cerereri expediate prin poştă/intermediari: 5 zile lucrătoare;

Adresă expediere cereri: Embassy of the Republic of Moldova, 2101 S Street NW, Washington D.C. 20008;

ALTE INFORMAŢII IMPORTANTE

Regulile zonei Schengen/UE permit efectuarea escalei doar printr-un singur stat membru al acestei zone. Tranzitarea aeroportuară a unui al doilea stat Schengen necesită viză de tranzit. Contactaţi misiunile diplomatice ale tuturor statelor pe care urmează să le tranzitaţi, pentru verificarea procedurii de aplicare la viză de tranzit.