A A A

Titlu de călătorie

Durata serviciului: 10 minute
Programarea la acest serviciu este obligatorie pentru dosarele depuse personal. Dosarul corespunzător poate fi transmis și prin poștă. Actele pot fi depuse și personal de luni pînă joi de la 9 AM pînă la 12AM. Cererile depuse personal vor fi doar în timpul programului de lucru și în zilele în care Ambasada oferă sprijin consular cetățenilor cu programări.

 
 • pentru adulți - $ 17
 • pentru minori (până la vârsta de 18 ani)- gratuit

 

 • Dosarele depuse prin poștă, se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare, din momentul recepționării
 • Dosarele depuse personal, pînă la ora 12AM se eliberează în aceiași zi

 

Ambasada eliberează titlu de călătorie următoarelor categorii de persoane:

 • Cetățenilor Republicii Moldova care se află în străinătate și nu dețin un document de călătorie valabil;
 • Apatrizilor cu drept de ședere permanentă sau provizorie valabil în Republica Moldova;
 • Cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie valabil în Republica Moldova;

Titlul de călătorie poate fi eliberat dacă solicitantul prezintă setul de acte corespunzător cazului său și face dovada lipsei unui document de călătorie valabil. Dovada lipsei unui document de călătorie valabil se consideră:

 • Pașaport expirat;
 • Pașaport deteriorat;
 • Pașaport care conține date incorecte sau neactualizate;
 • Pașaport pierdut sau furat.

Titlul de călătorie poate fi eliberat și la solicitarea scrisă a autorităților Republicii Moldova, autorităților SUA sau Mexic, organizațiilor internaționale și neguvernamentale, în următoarele cazuri:

 • revenirea în Republica Moldova dintr-o instituție medicală;
 • revenirea în Republica Moldova dintr-o instituție penitenciară;
 • revenirea în Republica Moldova în legătură cu o cerere de extrădare;
 • revenirea în Republica Moldova în legătură cu o decizie de expulzare;
 • revenirea în Republica Moldova a copiilor minori aflați fără supraveghere părintească pe teritoriul altui stat;
 • revenirea în Republica Moldova a victimelor traficului de ființe umane sau a migranților aflați în dificultate;
 • revenirea în Republica Moldova în legătură cu situația dificilă în care se află solicitantul titlului de călătorie;
 • revenirea în Republica Moldova în baza unei cereri de readmisie.

În cazul cererilor transmise prin poștă (adulți), dosarul de titlul de călătorie va cuprinde următoarele acte în original:

✔ Cererea corespunzătoare (descarcă cererea aici).
✔ Pașaportul expirat sau deteriorat, în original;
✔ 2 (două) poze recente color, 2 x 2 inch, tip pașaport, pe fundal alb, hârtie fotografică;
✔ Copia permisului de conducere SUA și/sau permisului de ședere SUA;
✔ Actul notarial, întocmit la un notar american privind certificarea identităţii persoanei. Actul notarial în mod obligatoriu trebuie să conțină și o fotografie a titularului cererii alipită pe aceasta (descarcă model aici );
✔ Declarația de pierdere sau furt a pașaportului, (dacă pașaportul a fost pierdut sau furat se va prezenta copia pașaportului sau a buletinului de identitate (descarcă cererea aici));
✔ Confirmarea achitării taxelor consulare;
✔ Plic preplătit USPS Priority Mail / Express Priority Mail, cu trackingnumber și adresa de retur a solicitantului.
✔ În cazul cererilor transmise prin poștă (copii minori), dosarul de titlul de călătorie va cuprinde următoarele acte în original:
✔ Cererea corespunzătoare completată din numele minorului și semnată de către un părinte sau ambii părinți (descarcă cererea aici).
✔ Pașaportul expirat sau deteriorat al copilului, în original;
✔ Pașaportul valabil al părintelui/părinților cu care se va călători spre Republica Moldova (în original);
✔ Certificatul moldovenesc de naștere al copilului;
✔ Certificatul moldovenesc de căsătorie al părinților;
✔ 2 (două) poze recente color, 2 x 2 inch, tip pașaport, pe fundal alb, hârtie fotografică;
✔ Copia permisului de conducere SUA și/sau permisului de ședere SUA al copilului (după caz);
✔ Actul notarial, întocmit la un notar american privind certificarea identităţii copilului. Actul notarial în mod obligatoriu trebuie să conțină și o fotografie a copilului alipită pe aceasta (descarcă model aici);
✔ Declarația în formă liberă autentificată la un notar american, prin care unul sau ambii părinți solicită eliberarea titlului de călătorie pe numele copilului minor;
✔ Declarația de pierdere sau furt a pașaportului copilului, (dacă pașaportul a fost pierdut sau furat se va prezenta copia pașaportului sau a buletinului de identitate (descarcă cererea aici));
✔ Plic preplătit USPS Priority Mail / Express Priority Mail, cu trackingnumber și adresa de retur a solicitantului.
 

Notă: În cazul copiilor nou-născuți pe teritoriul SUA și care nu dețin certificat de naștere sau pașaport moldovenesc, titlul de călătorie poate fi eliberat numai dacă certificatul SUA a fost legalizat cu apostilă, (apostila se aplică secretarului de Stat SUA din statul în care a fost emis certificatul de naștere) și se prezintă o declarație legalizată notarial din partea unuia sau ambilor părinți care indică expres că părinții cunosc despre imposibilitatea părăsirii teritoriului Republicii Moldova și imposibilitatea documentării copilului cu certificat de naștere și pașaport moldovenesc la oficiile Agenției Servicii Publice în lipsa prezentării setului de documente necesare pentru fiecare serviciu separat privind certificatul de naștere și pașaportul moldovenesc. Pentru detalii, accesați secțiunea acte de stare civilă și pașapoarte.

În cazul cererilor depuse personal (adulți), dosarul de titlul de călătorie va cuprinde următoarele acte în original:

✔ Cererea corespunzătoare (descarcă cererea aici).
✔ Pașaportul expirat sau deteriorat, în original;
✔ 2 (două) poze recente color, 2 x 2 inch, tip pașaport, pe fundal alb, hârtie fotografică;
✔ Declarația de pierdere sau furt a pașaportului, (dacă pașaportul a fost pierdut sau furat se va prezenta copia pașaportului sau a buletinului de identitate (descarcă cererea aici));
✔ Confirmarea achitării taxelor consulare;

În cazul cererilor depuse personal (copii minori), dosarul de titlul de călătorie va cuprinde următoarele acte în original:

✔ Cererea corespunzătoare completată din numele minorului și semnată de către un părinte sau ambii părinți (descarcă cererea aici).
✔ Pașaportul expirat sau deteriorat al copilului, în original;
✔ Pașaportul valabil al părintelui/părinților cu care se va călători spre Republica Moldova (în original);
✔ Certificatul moldovenesc de naștere al copilului;
✔ Certificatul moldovenesc de căsătorie al părinților;
✔ 2 (două) poze recente color, 2 x 2 inch, tip pașaport, pe fundal alb, hârtie fotografică;
✔ Declarația de pierdere sau furt a pașaportului copilului, (dacă pașaportul a fost pierdut sau furat se va prezenta copia pașaportului sau a buletinului de identitate (descarcă cererea aici));
 • Titlul de călătorie este valabil 30 zile.
 • Termenul de valabilitate NU poate fi prelungit.
 • Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie (inclusiv prin țări de tranzit) și doar pentru revenirea în Republica Moldova, fără părăsirea zonei de tranzit.
 • Nu este posibil utilizarea titlului de călătorie pentru a călători spre SUA.
 • Regulile zonei Schengen/UE permit efectuarea escalei doar printr-un singur stat membru al acestei zone. Tranzitarea aeroportuară a unui al doilea stat membru Schengen/UE necesită obținerea vizei de tranzit pentru țara corespunzătoare. Pentru detalii sau pentru verificarea procedurilor de aplicare la viză de tranzit, contactați misiunea diplomatică a țării pe care urmează să o tranzitați.
 • Dacă se solicită titlul de călătorie pentru copilul minor la sediul Ambasadei este suficientă prezența la misiune doar a unui părinte împreună cu copilul.

În caz de necesitate, pot fi solicitate și alte documente care contribuie la identificarea persoanelor și stabilitatea datelor cu caracter personal.