Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane

A A A

UPDATE: Cum călătoriți în SUA în contextul COVID-19

Publicat:Fri, 22/01/2021 - 19:49

 

I. STARE DE URGENȚĂ: DA (la nivel federal și la nivelul tuturor statelor americane (Decretul Prezidențial din 13.03.2020).

 

II. RESTRICȚII DE INTRARE instituite prin Decrete semnate de Președintele SUA în contextul pandemiei de COVID-19:

 · decretul din 31.01.2020, în vigoare din 02.02.2020, de suspendare a intrării în SUA a cetățenilor străini care au călătorit în Republica Populară Chineză (cu excepția regiunilor administrative speciale din Hong Kong și Macau), cu 14 zile înainte de data intrării în SUA;

 · decretul din 29.02.2020, în vigoare din 02.03.2020, de suspendare a intrării în SUA a cetățenilor străini care au călătorit în Iran cu 14 zile înainte de data intrării în SUA;

 · decretul din 11.03.2020, în vigoare din 13.03.2020, orele 11:59 p.m., de suspendare a intrării în SUA a cetățenilor străini care au călătorit în Spațiul Schengen (inclusiv tranzit) cu 14 zile înainte de data intrării în SUA (Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Elveția);

 · decretul din 14.03.2020, în vigoare din 16.03.2020, orele 11:59 p.m. EST, de restricționare a călătoriilor în SUA ale cetățenilor străini care au călătorit în Marea Britanie și Irlanda cu 14 zile înainte de data intrării în SUA;

 · decretul din 24.05.2020, în vigoare din 26.05.2020, orele 11:59 p.m. EST, de suspendare a intrării în SUA a cetățenilor străini care au călătorit în Republica Federativă a Braziliei cu 14 zile înainte de data intrării în SUA;

 Suplimentar, în conformitate cu decretul din 22.04.2020 al Președintelui SUA, începând cu 23 aprilie 2020, orele 23:59, accesul străinilor care sosesc în SUA în calitate de imigranți este suspendat, pentru a proteja piața muncii pe perioada redresării situației economice urmare pandemiei de COVID-19. Decretul prezidențial nu reprezintă o limitare a dreptului de solicitare de azil sau a statutului de refugiat. Restricția se aplică străinilor care la data intrării în vigoare a decretului prezidențial se aflau în afara SUA, nu posedau o viză de imigrant și nu posedau un document de călătorie valabil, altul decât viza.

Prin decretul din 22.06.2020, în vigoare din 24.06.2020orele 12:01 a.m. EDT, a fost suspendată intrarea în SUA a unor categorii de imigranți, precum și non-imigranți care prezintă risc pentru piața muncii a SUA afectată de pandemia de coronavirus. Măsura nu se aplică străinilor rezidenți în SUA și străinilor care se aflau în SUA, sau celor care dețineau vize valabile de categoria non-imigrant sau imigrant, la data decretului. Se suspendă intrarea non-imigranților din categoriile: H-1B, H-2B, J (intern, trainee, teacher, camp counselor, au pair, sau summer work travel program) și L, împreună cu soții/soțiile și copiii. Vizele valabile nu vor fi revocate.  

Prin proclamația Președintelui SUA din 31.12.2020, acțiunea ambelor decrete (din 22.04 și 22.06) a fost extinsă până la 31 martie 2021. Decretele prevăd excepții pentru unele categorii de imigranți și non-imigranți, printre care anumiți profesioniști în domeniul sănătății; străinii care posedă o viză de investitor imigrant (EB-5); membrii de familie a cetățenilor SUA (categoriile IR1, CR1, IR2, CR2, IR3, IH3, IR4, IH4); membrii Forțelor Armate SUA și membrii familiilor lor; străinii care posedă o viză de imigrant Afganez sau Irakian (SQ sau SI-SIV); străinii care intenționează să ofere servicii temporare de muncă esențiale pentru lanțul de aprovizionare cu alimente din SUA și orice străin a cărui intrare ar fi în interesul național, după cum este determinat de Secretarul de Stat, Secretarul pentru Securitate Internă sau reprezentanții lor.

În conformitate cu ordinul din 12.01.2021 al Directorului Centrului pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC)începînd cu 26 ianuarie 2021, SUA instituie cerința prezentării de către toate persoanele, cu vîrsta mai mare de 2 ani, care se vor deplasa spre SUA pe cale aeriană, a unui rezultat negativ al testului COVID-19, efectuat cu maxim 3 zile înainte de zbor. Dovada rezultatului testului de laborator va fi prezentată, la înregistrare (check-in) companiilor aeriene în forma scrisă (pe suport de hârtie sau în format electronic).

Pentru pasagerii aerieni internaționali, CDC recomandă, suplimentar, efectuarea unui test la 3-5 zile după sosire la destinație, în combinație cu autoizolarea de 7 zile și auto-monitorizarea stării sănătății, pentru a reduce riscul de răspîndire a virusului de COVID-19.

Persoanele care refuză să se conformeze cerințelor ordinului CDC sau prezintă informații false, sunt pasibile de răspundere penală.

Informații adiționale pot fi consultate aici: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html

 

III. EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

Restricțiile stabilite nu se aplică cetățenilor SUA. Toate decretele menționate stabilesc excepții de la restricțiile impuse pentru rezidenții permanenți legali ai SUA. Unele excepții includ, dar nu se limitează la: diplomați străini care călătoresc în SUA cu vize A sau G și anumiți membri ai familiilor cetățenilor americani sau rezidenților permanenți legali, inclusiv: soți, copii (cu vârsta sub 21 de ani), părinți (cu condiția ca copilul cetățeanului american sau rezidentului permanent nu este căsătorit și are vârsta sub 21 de ani) și frați/surori (cu condiția ca atât fratele/sora, cât și cetățeanul american sau rezidentul permanent legal nu sunt căsătoriți și au vârsta sub 21 de ani).

Pentru listele complete de excepții, a se accesa decretele sus-menționate disponibile aici: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html

Începând cu data de 14 septembrie 2020, autoritățile americane au ridicat restricțiile impuse la intrarea pe teritoriul SUA la data de 21.04.2020, prin care toate zborurile internaționale către SUA erau direcționate exclusiv spre 15 aeroporturi americane, fiind astfel posibilă intrarea pe teritoriul american prin intermediul tuturor aeroporturilor destinate zborurilor internaționale. Textul integral al deciziei poate fi consultat aici: https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/15/2020-20371/notification-of-termination-of-arrival-restrictions-applicable-to-flights-carrying-persons-who-have Mai multe informații pentru persoanele care sosesc în SUA aici: CDC’s After travel precautions

Frontiera SUA-Canada și SUA-Mexic au fost închise temporar pentru traficul neesențial (turism si recreere), începând cu 21 martie 2020. Tranzitul mărfurilor și al lucrătorilor în sectoarele esențiale este permis. Informații suplimentarehttps://www.dhs.gov/news/2020/05/20/fact-sheet-dhs-measures-border-limit-further-spread-coronavirus Restricția respectivă a fost prelungită până la data 21 februarie 2021.

Condiții de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova în SUA:

Persoanelor care dețin o viză pentru Statele Unite și care sunt în interiorul sau în afara Uniunii Europene nu le este permisă  tranzitarea aeroporturilor din spațiul Schengen, precum și din Marea Britanie sau Irlanda, în drum spre Statele Unite. Tranzitarea acestora supune călătorii restricțiilor de călătorie. Restricțiile respective nu se aplică cetățenilor americani sau rezidenților permanenți legali (deținători ai green card).

Din 26 ianuarie 2021, este obligatorie prezentarea, la îmbarcare, a unui rezultat negativ al testului COVID-19, efectuat cu maxim 3 zile înainte de zbor, de către toate persoanele, cu vîrsta mai mare de 2 ani, care se vor deplasa spre SUA pe cale aeriană.

IV. MĂSURI PE PLAN INTERN:

La nivel federal, Președintele SUA a aprobat un plan etapizat Opening Up America Again de ridicare a restricțiilor impuse în SUA în legătură cu pandemia de COVID-19. Fiecare stat din SUA a adoptat măsuri proprii adaptate la situația locală. În contextul agravării situației epidemiologice legate de COVID-19 în majoritatea statelor americane, precum și ținînd cont de re-introducerea unor restricții de călătorie între unele state americane, recomandăm consultarea actualizărilor pe COVID-19 corespunzătoare în fiecare stat federal, după caz: https://web.csg.org/covid19/state-covid-19-websites-and-related-resources/Detalii suplimentare https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

La 6 noiembrie 2020, primarul Washington D.C., a emis ordinul nr. 2020-110 privind modificarea cerințelor de intrare în carantină, testare și călătorie în timpul stării de urgență de sănătate publică în contextul COVID-19. Începând cu 9 noiembrie 2020, persoanele care sosesc în Washington, D.C., indiferent de țara sau statul american din care vin (excepție: cei care vin din Maryland și Virginia) sunt obligați să se testeze pentru infecția COVID-19 cu 72 de ore înainte de sosire. Dacă persoanele stau mai mult de 3 zile în Washington, D.C., acestea sunt obligate să facă al doilea test în termen de 3-5 zile de la sosire. Persoanele care nu vor prezenta astfel de teste autorităților competente, la efectuarea verificărilor, sunt obligate să intre în autoizolare pentru un termen de 14 zile de la sosire. La 18 decembrie 2020, primarul Washington D.C., a emis ordinul nr. 2020-127 prin care a prelungit starea de urgență în sănătate publică, pe teritoriul capitalei americane, până la data de 31 martie 2021.

Noile reglementări privind condițiile de intrare în statul New York, inclusiv formularul obligatoriu care urmează a f prezentat la intrarea în statul New York, care poate fi completat și online, pot fi consultate aici: https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory. La nivelul statului New York este în vigoare măsura care condiționează intrarea pe teritoriul statului, conform căreia pentru toate persoanele care părăsesc statul New York pentru o perioadă mai mare de 24 de ore, precum și pentru persoanele care doresc să intre în statul New York, în afară de rezidenții statelor învecinate (Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, Massachusetts și Vermont), există obligativitatea prezentării unui rezultat negativ al testului COVID-19, efectuat cu maximum 72 de ore înainte de data deplasării și de a se supune măsurii carantinării pentru o perioadă de 10 zile. În cea de-a patra zi a carantinei există posibilitatea efectuării unui nou test, iar în eventualitatea recepționării unui rezultat negativ, se poate renunța la carantină pentru restul perioadei rămase până la 10 zile.

Informații suplimentare: No. 205.2: Quarantine Restrictions on Travelers Arriving in New York | Governor Andrew M. Cuomo (ny.gov)interm_guidance_travel_advisory.pdf (ny.gov). Nerespectarea recomandărilor și instrucțiunilor menționate se pedepsește cu amendă în cuantum de până la 10.000 USD.

V.  ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

Recomandări CDCCoronavirus.gov; CDC.gov/Coronavirus; USA.gov/Coronavirus

 

VI.  INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova la Washington, DC

https://sua.mfa.gov.md/

Ambasada SUA la Chișinău

https://md.usembassy.gov/

 

 

 

1.