A A A

Sesizări şi reclamaţii

Petiții

Cetăţenii Republicii Moldova/străini pot adresa petiţii şi reclamaţii în conformitate cu procedura stabilită de Codul Administrativ al Republicii moldova. Petiţia trebuie să fie semnată de autor şi să cuprindă în mod obligatoriu numele, prenumele şi domiciliu petiţionarului. Ambasada examinează petiţiile primite în termen de 30 de zile, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară, fără întârziere sau în termen de 15 zile de la data înregistrării lor. În cazuri deosebit, termenul de examinare poate fi prelungit, cu cel mult o lună, fapt despre care este informat petiţionarul.

Sesizări acte de corupţie

Sesizează orice act de corupţie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunilor diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Pentru contracararea eficientă a eventualelor cazuri de corupţie, mesajul trebuie să conţină cel puţin:

  • denumirea şi sediul instituţiei unde a avut sau are loc actul de corupţie;
  • numele şi prenumele funcţionarului implicat în actul de corupţie;
  • descrierea faptei comise de către acest funcţionar;
  • data comiterii acţiunii ilegale.

Telefonul de încredere este (+373 22) 57-83-25, care funcţionează în regim automat.

Adresa electronică pentru sesizări: sesizari@mfa.gov.md