Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane

A A A

Semnătura electronică

Obținerea semnăturii electronice. 

Prin intermediul misiunii diplomatice, cetățenii Republicii Moldova, pot depune cerere, pentru obținerea semnăturii electronice. Cererile pot fi depuse DOAR personal sau prin procură*, la sediul Ambasadei din Washington DC, în baza unei programări obținute în prealabil la: https://programariambasadarminsua.setmore.com/

Depunerea cererii sau obținerea semnăturii electronice prin poștă sau prin E-mail nu este posibilă.

Actele necesare:

  • Buletinul de identitate moldovenesc valabil în original sau pașaportul moldovenesc valabil în original.
  • Cererea pentru serviciul "semnătura electronică", se completează exclusiv accesând https://stisc.gov.md/ro/servicii
  • Achitarea serviciului se face doar în formă electronică accesând Serviciul Guvernamental de plăți electronice https://mpay.gov.md conform opțiunilor selectate la momentul completării cererii.

În ziua depunerii actelor, urmează să prezentați confirmarea achitării taxelor, în formă imprimată, precum și cererea completată și semnată de către dumneavoastră.

Cu titlu special menționăm, că Ambasada va transmite cerere dvs. către autoritatea competentă din Republica Moldova care va decide asupra acesteia. După recepționarea semnăturii electronice, sub forma unui stick de memorie, de către Ambasadă sau a răspunsului corespunzător, solicitantul va fi notificat prin E-mail, indicat la momentul programării. Eliberarea semnăturii electronice către solicitant se realizează doar personal sau prin procură*. 

În cazul actelor notariale emise de notari din SUA, procura urmează a fi legalizată cu apostil, tradusă în limba română și legalizată cu apostil. (Apostila se aplică la Secretarul de Stat SUA din statul unde activează notarul). Este necesar includerea în textele actelor notariale a datelor personale din actele de identitate moldovenești valabile ale solicitantului și a datelor din actele valabile ale persoanei împuternicite, care va depune cererea dvs la sediul Ambasadei. Scopul exact pentru care a fost împuternicită persoana respectivă (de ex. depunerea cererii și setului de acte necesare la sediul Ambasadei RM la Washington DC în scopul obținerii semnăturii electronice și ridicarea semnăturii electronice de la sediul Ambasadei). Persoana împuternicită, urmează să prezinte setul de acte corespunzător inclusiv actele moldovenești valabile în original ale solicitantului, indicate în textul procurii, procura în original, și actele originale personale, pentru a fi identificat. 

Acte normative:

Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiata la 5 octombrie 1961 la Haga. 

https://apostila.gov.md/wp-content/uploads/2014/03/Conventia_de_la_Haga_cu_privire_la_suprimarea_cerintei_supralegalizarii_actelor_oficiale.pdf

Codul Civil al Republicii Moldova

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129081&lang=ro#

Regulamentul prestatorului de servicii de certificare

https://semnatura.md/Content/Documents/Regulament-STISC.pdf

Link-uri utile:

https://stisc.gov.md

https://semnatura.md