Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane

A A A

Pașapoarte

CONDIŢII GENERALE

!!!Recomandăm insistent să citiți toată informația conținută în această pagina!!!

Cererile privind eliberarea paşaportului se depun doar personal la sediul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite, în baza unei programări, care poate fi obţinută prin accesarea

https://programariambasadarminsua.setmore.com/
Nu sunt acceptate cererile expediate prin poştă. 

ATENȚIE! Preluarea pozei, impreună cu amprentele digitale, pentru cererea de eliberare a pașaportului se preiau la sediul Ambasadei, respectiv prezentarea fotografiilor nu este necesară. Acestea sunt totuși necesare pentru depunerea cererii de eliberare a buletinului de identitate.

ACTE NECESARE

Eliberarea paşapoartelor (adulţi):

 

 • Buletinul de identitate moldovenesc valabil. Dacă acesta este expirat sau pierdut, atunci în mod obligatoriu va fi depusă o cerere concomitentă pentru eliberarea acestuia, în baza unei programări separate, suplimentare, pentru documentare cu buletin de identitate. Actele necesare privind eliberarea buletinului de identitate poate fi găsită la: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/buletine-de-identitate.
  ATENŢIE: Prezentarea buletinului de identitate moldovenesc nu trebuie prezentat de către cetăţenii moldoveni care au aprobată emigrarea autorizată în străinătate de către autorităţile moldoveneşti (cetăţenii care au în posesia sa un paşaport moldovenesc şi au aplicată o ştampila dreptunghiulară pe pagina 5 sau 6 privind stabilirea domiciliul în SUA, Canada, Mexic, Israel, etc.)
 • Paşaportul (-le) moldovenesc (-şti) valabil (-e) și expirat (-e). 
 • Certificatele de stare civilă moldovenești*, după caz: (*prezentarea acestora este obligatorie doar dacă au suferit modificări în starea civilă sau/şi informaţiile personale ale solictantului, precum şi în cazul în care au fost obţinute noi certificate/duplicate ale certificatelor după ultima obţinere a buletinului de identitate/paşaport).
  a. certificatul de naştere;
  b.certificatul de căsătorie moldovenesc (dacă acesta este eliberat de autoritățile americane, atunci acesta trebuie transcris în prealabil, pentru a obține un certificat de căsătorie moldovenesc. Detalii aici: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/acte-de-stare-civil%C4%83-transcrieri-acte-de-stare-civil%C4%83)
  c.certificatul de divorţ moldovenesc;
  d.certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
  e. certificatul de deces al soţului sau soţiei; La eliberarea repetată a buletinului de identitate sau paşaportului unei persoane mature, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie dacă nu au survenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale acesteia (nume, prenume, prenumele tatălui, data şi locul naşterii).
  f. extrasul de pe actul de căsătorie (se prezintă de persoanele, care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ);
  g.avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;

 

Eliberarea paşapoartelor minori:

 

 • buletinul de identitate valabil al minorului, în cazul în care acesta împlinit vârsta de 16 ani;
 • paşaportul minorului sau declaraţia de pierdere, furt sau deteriorare a acestuia;
 • certificatul de naştere moldovenesc al minorului;
 • buletinul de identitate sau paşaportul reprezentantului legal (părinte);
 • certificatul de căsătorie moldovenesc al părinţilor;
 • certificatul de divorţ al părinţilor, în cazul în care aceştia sunt divorţaţi. În această situaţia, în mod obligatoriu, va fi prezentată şi hotărârea judecătorească privind desfacerea căsătoriei. Dacă cererea pentru eliberarea paşaportului e depusă de către părintele în sarcina căruia nu a fost încredinţată prin hot.jud. creşterea şi educarea minorului, în mod obligatoriu va fi necesară prezentarea acordului celuilalt părinte. Acordul în această situaţie va fi făcut personal la Ambasada sau prin prezentarea declaraţiei notariale. Dacă declaraţia este întocmită de către un notar străin, atunci aceasta trebuie apostilată sau supralegalizată, precum şi tradusă în limba română (dacă traducerea este întcomită în străinătate, în mod imperativ aceasta va fi apostilată sau supralegalizată).

 

TAXE CONSULARE

 

 Taxă consulară se achită prin prezentarea unui money order plătibil Ambasadei Republicii Moldova în SUA (pay to: Embassy of Moldova). Nu sunt acceptate: bani cash, carduri bancare sau check-uri personale. Acestea pot fi accesate aici: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente

 

TERMENE

 

Pentru faptul că cererea de eliberarea a paşportului este procesată de către autorităţile naţionale, doar după recepţionarea acesteia în Chişinău, paşapoartele sunt recepţionate de către Ambasadă în termen de maxim 1 sau 2 luni (în funcţie de taxa consulară achitată, - eliberarea paşaportului la 5 zile sau 30 de zile* - termen atribuit autorităţii din Chişinău privind eliberarea actului).

 

RIDICARE PAŞAPOARTE

 

Paşapoartele şi buletinelor de identitate se ridică personal la sediul Ambasadei. Totuşi, acestea pot fi expediate printr-un plic preplătit USPS - priority mail (cu tracking number) dacă solicitantul prezintă plicul în ziua depunerii cererii.  

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA MODUL DE PREZENTARE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎN PROCESUL DE OBŢINERE A UNUI PAŞAPORT

 

ATENŢIE: vor fi acceptate doar actele de stare civilă şi hotărârile judecătoreşti eliberate de către autorităţile R. Moldova. Toate actele de stare civilă eliberate de autorităţile unui stat străin după 17 august 2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale R. Moldova, şi doar după obţinerea certificatului moldovenesc veţi putea solicita un paşaport.

 

Actele emise pînă la 17 august 2001 nu necesită a fi transcrise darurmează a fi prezentate cu traducere autentificată Notarial în limba română şi legalizate cu Apostilă la Oficiul Secretarului de Stat al Statului care a eliberat actul. Hotărârile judecătoreşti în privinţa minorilor, emise de autorităţile unui stat străin, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată Notarial în limba română şi legalizate cu Apostilă la Oficiul Secretarului de Stat al Statului care a eliberat hotărârea.

Procedura transcrieriei este descrisă aici: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/acte-de-stare-civil%C4%83-transcrieri-acte-de-stare-civil%C4%83. Aceasta trebuie îndeplinită în prealabil. Cerererile pentru transcriere și eliberare a buletinului de identitate și/sau pașaport nu pot fi depuse concomitent. 

 

CAZURI URGENTE DE CĂLĂTORIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 

În situaţiile în care cetăţenii Republicii Moldova nu se încadrează în termenul de eliberare a paşaportului, dictate de urgenţe, cetăţenii Republicii Moldova pot solicita, inclusiv prin intermediul serviciilor poştale şi de curierat, a unui titlui de călătorie. Mai multe detalii pot fi accesate la: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/titlu-de-c%C4%83l%C4%83torie

 

CAZURI SPECIALE

 

Pentru situaţiile care nu se regăsesc în cazurile menţionate mai sus, recomandăm să contactaţi secţia consulară la: consulat.washington@mfa.gov.md, în vederea obţinerii unor clarificări sau asistenţei necesare.