Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane

A A A

Legalizarea documentelor

Legalizarea documentelor eliberate în SUA

 

Pentru a fi direct recunoscute în Republica Moldova actele / documentele eliberate de către autoritățile federale, statale sau locale ale SUA (certificate de naștere, căsătorie, deces, divorț, adopție, paternitate, certificate medicale, caziere judiciare, titluri de proprietate, statutul companiei, certificate de amendament al statutului etc) sau autentificate de către birourile notariale publice (procuri, declarații, jurăminte, confirmări, contracte etc), urmează a fi confirmate cu ștampila de Apostil (în engleză - Apostille stamp) la oficiul Secretarului de Stat în statul în care au fost perfectate sau eliberate. Astfel, acestea NU mai necesită a fi legalizate la Ambasada RM in SUA.

 

Exemplul nr.1:
Dacă procura Dumneavoastră a fost autentificată de către un notar public din Los Angeles, CA, atunci pentru ca procura să fie valabilă și recunoscută în Republica Moldova acesta urmează a fi confirmată cu ștampila de Apostil la Oficiul Secretarului de Stat al Californiei care are următoarele coordonate – California Office of the Secretary of State, Business Programs Division, Notary Public Section, P.O. Box 942877, Sacramento, CA 94277, tel. 916-653-3595;web - http://www.sos.ca.gov/business/notary/authentication.htm.

 

Exemplul nr.2:
Dacă certificatul de naștere a fost eliberat de către Oficiul de Stare Civilă al orașului New York, NY atunci pentru ca acesta să fie recunoscut si valabil în Republica Moldova el urmeaza sa fie confirmat cu stampila de Apostil (în engleza - Apostille stamp) la Oficiul Secretarului de Stat al statului New York care are urmatoarele contacte – New York State Department of State, Division of Corporations, State Records and Uniform Commercial Code, 99 Washington Avenue, 6th floor, Albany, NY 12231; Orele de lucru 9:00 a.m. -4:30 p.m., tel: (518) 473-1001; web - http://www.dos.state.ny.us/corps/apostille.html.

 

Exemplul nr.3:
Daca cazierul judiciar a fost eliberat de catre Departamentul de Politie al orasului Dallas, TX, atunci pentru ca acesta să fie valabil și recunoscut în Republica Moldova el urmează a fi confirmat cu ștampila de Apostil la oficiul Secretarului de Stat al Texasului, care are următoarele contacte - Secretary of State, Authentications Unit, 1019 Brazos, B-13, Austin, TX 78701, Walk-In Service: Room B-05, Orele de lucru 9:00 a.m. -4:30 p.m., tel: (512) 463-5705; web - http://www.sos.state.tx.us/authinfo.shtml.

 

Pentru informatii privind adresele de contact ale tuturor oficiilor secretarilor de stat din SUA vizitați pagina de Internet - http://www.statelocalgov.net/50states-secretary-state.cfm.Date adiţionale privind procedura de aplicare a ștampilei de Apostil (în engleză - Apostille stamp), în cadrul oficiilor secretarilor de stat în mod separat, urmează a fi solicitate la oficiile respective. De regulă, actele pot fi expediate atât prin posta, cât și prezentate personal.