Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane

A A A

Deplasare Consul - San Francisco, CA / Seattle, WA

Publicat:Thu, 14/11/2019 - 02:12

Prieteni,

În contextul realizării programului „Ambasada vine mai aproape de tine”, Consulul Ambasadei va efectua două deplasări de serviciu în următoarele localități:

1.      San Francisco (CA) - 02-03 decembrie 2019;

2.      Seattle (WA) - 05-06 decembrie 2019.

În cadrul acestor sesiuni, vor fi prestate întreg spectru al serviciilor consulare cetățenilor moldoveni, după cum urmează: procuri, declarații, certificarea documentelor, titluri de călătorie, pașapoarte și buletine de identitate, obținerea actelor din Republica Moldova, etc.

Orarul audiențelor este stabilit doar conform programărilor, care pot fi obţinute în prealabil doar ON-LINE, accesând pagina:

https://ambasadavinemaiaproape.setmore.com/

Locaţii:

02-03 decembrie 2019 - San Francisco - 720 Pine Street, San Francisco, CA – 94108

05-06 decembrie 2019 - Seattle – 1050 Butte Ave SE, Pacific, WA – 98047

 

Informații cu privire la serviciile consulare prestate:

Acțiuni notariale (procuri, declarații): https://sua.mfa.gov.md/ro/content/acte-notariale;

Titluri de călătorie: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/titlu-de-c%C4%83l%C4%83torie;

Acte de Stare civilă: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/acte-de-stare-civil%C4%83;

Buletine de identitate:  https://sua.mfa.gov.md/ro/content/buletine-de-identitate;

Pașapoarte https://sua.mfa.gov.md/ro/content/pa%C8%99apoarte;

Solicitări acte din Republica Moldova, după cum urmează:

Duplicate acte stare civilă:https://sua.mfa.gov.md/ro/content/alte-servicii

Caziere judiciare: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/certificat-de-cazier-judiciar

 

Taxele consulare pot fi consultate aici:

https://sua.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente

NOTĂ: Toate actele prezentate trebuie prezentate în original, însoțite de copii. Totodată, toate taxele consulare vor fi percepute exclusiv în formă de ”Money Order”, emise pe numele ”Embassy of Moldova”, cu indicarea plătitorului, iar la ”Memo”- serviciul consular solicitat. Mai multe informații privind serviciile consulare prestate de Ambasada Republicii Moldova în SUA pot fi accesate pe pagina web a Ambasadei la următoarea adresă:

http://www.sua.mfa.gov.md/  /secțiunea servicii consulare /

Ridicarea actelor de identitate solicitate se efectuează personal. Totuşi, cu titlu de recomandare, în momentul depunerii cererii puteţi lăsa un plic preplătit (doar USPS sau UPS, nu sunt acceptate plicuri Fedex), care va conţine adresa de retur şi un tracking number, astfel încât la recepţionarea de către Ambasadă a actului (-lor) acestea vor fi expediate Dvs.

Pentru alte informații puteți contacta secția consulară la: consulat.washington@mfa.gov.md