Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane

A A A

Buletine de Identitate

!!!RECOMANDĂM INSISTENT SĂ CITIȚI TOATĂ INFORMAȚIA CUPRINSĂ ÎN ACEASTĂ PAGINĂ!!!

CONDIŢII GENERALE

Cererile privind eliberarea buletinului de identitate se depun doar personal la sediul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite, în baza unei programări, care poate fi obţinută prin accesarea programariambasadarminsua.setmore.com Notă: la depunerea actelor pentru documentare concomitentă cu buletin de identitate și pașaport, taxa consulară pentru buletinul de identitate va fi achitată la termenul de 1 lună.

Nu sunt acceptate cererile expediate prin poştă.

 

ACTE NECESARE

 

Eliberarea buletinului de identitate (adulţi): 

 

 • Buletinul de identitate moldovenesc (expirat sau valabil) şi fişa de însoţire acestuia. În cazul de pierderii buletinului de identitate, se va prezenta paşaportul moldovenesc.
 • Certificatele de stare civilă*, după caz: (*prezentarea acestora este obligatorie doar dacă au suferit modificări în starea civilă sau/şi informaţiile personale ale solictantului, precum şi în cazul în care au fost obţinute noi certificate/duplicate ale certificatelor după ultima obţinere a buletinului de identitate/paşaport).
  a. certificatul de naştere;
  b.certificatul de căsătorie (dacă acesta este eliberat de către autoritățile americane, atunci acesta trebuie transcris în prealabil, pentru a obține un certificat de căsătorie moldovenesc. Detalii aici: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/acte-de-stare-civil%C4%83-transcrieri-acte-de-stare-civil%C4%83)
 • c.certificatul de divorţ moldovenesc;
  d.certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
  e. certificatul de deces al soţului sau soţiei; La eliberarea repetată a buletinului de identitate sau paşaportului unei persoane mature, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie dacă nu au survenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale acesteia (nume, prenume, prenumele tatălui, data şi locul naşterii).
  f. extrasul de pe actul de căsătorie (se prezintă de persoanele, care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ);
  g.avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
 • 2 (două) fotografii color cu dimenisunea 2 x 2 inch, tip pașaport, pe fundal alb;
 • 2 fotografii color cu dimenisunea 4 x 6 inch (100 mm x 150 mm), tip pașaport,verticală ,pe fundal alb, verticale;

 

Eliberarea buletinelor de identitate (minori, inclusiv eliberare primară): 

(Depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate este obligatorie pentru persoanele care au împlinit sau urmează în imediată perioadă să împlinească 16 ani. Prezenta reprezentantului(-ţilor) legali ai minorului este obligatorie)

 

 • buletinul de identitate valabil al minorului, în cazul în care acesta a avut anterior un buletin de identitate eliberat;
 • paşaportul minorului sau declaraţia de pierdere, furt sau deteriorare a acestuia (dacă a existat un paşaport eliberat anterior);
 • certificatul de naştere moldovenesc al minorului;
 • buletinul de identitate sau paşaportul reprezentantului legal (părinte);
 • certificatul de căsătorie moldovenesc al părinţilor;
 • certificatul de divorţ al părinţilor, în cazul în care aceştia sunt divorţaţi. În această situaţia, în mod obligatoriu, va fi prezentată şi hotărârea judecătorească privind desfacerea căsătoriei. Dacă cererea pentru eliberarea buletinului de identitate e depusă de către părintele în sarcina căruia nu a fost încredinţată prin hot.jud. creşterea şi educarea minorului, în mod obligatoriu va fi necesară prezentarea acordului celuilalt părinte. Acordul în această situaţie va fi făcut personal la Ambasada sau prin prezentarea declaraţiei notariale. Dacă declaraţia este întocmită de către un notar străin, atunci aceasta trebuie apostilată sau supralegalizată, precum şi tradusă în limba română (dacă traducerea este întcomită în străinătate, în mod imperativ aceasta va fi apostilată sau supralegalizată).
 • 2 (două) fotografii color cu dimenisunea 2 x 2 inch, tip pașaport, pe fundal alb;
 • 2 fotografii color cu dimenisunea 4 x 6 inch (100 mm x 150 mm), tip pașaport,verticală ,pe fundal alb, verticale;

 

TAXE CONSULARE

 

Taxa consulară. Taxă consulară se achită prin prezentarea unui money order plătibil Ambasadei Republicii Moldova în SUA (pay to: Embassy of Moldova). Nu sunt acceptaţi bani cash, carduri bancare sau check-uri personale.

 

TERMENE

 

Pentru faptul că cererea de eliberarea buletinului de identitate este procesată de către autorităţile naţionale, doar după recepţionarea acesteia în Chişinău, paşapoartele sunt recepţionate de către Ambasadă în termen de maxim 1 sau 2 luni (în funcţie de taxa consulară achitată, - eliberarea paşaportului la 5 zile sau 30 de zile* - termen atribuit autorităţii din Chişinău privind eliberarea actului).

 

RIDICARE BULETINE DE IDENTITATE

 

Buletinele de identitate se ridică personal la sediul Ambasadei. Totuşi, acestea pot fi expediate cu un plic preplătit USPS - priority mail (cu tracking number) dacă solicitantul prezintă plicul în ziua depunerii cererii. În aceasta situaţie, solicitantul va expedia recipisa de înmânare a paşaportului, în adresa Ambasadei, dupa recepţionarea buletinului de identitate.

 

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA MODUL DE PREZENTARE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎN PROCESUL DE OBŢINERE A UNUI BULETIN DE IDENTITATE

 

ATENŢIE: vor fi acceptate doar actele de stare civilă şi hotărârile judecătoreşti eliberate de către autorităţile R. Moldova. Toate actele de stare civilă eliberate de autorităţile unui stat străin după 17 august 2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale R. Moldova, şi doar după obţinerea certificatului moldovenesc veţi putea solicita un buletin de identitate. 

Actele emise pînă la 17 august 2001 nu necesită a fi transcrise darurmează a fi prezentate cu traducere autentificată Notarial în limba română şi legalizate cu Apostilă la Oficiul Secretarului de Stat al Statului care a eliberat actul. Hotărârile judecătoreşti în privinţa minorilor, emise de autorităţile unui stat străin, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată Notarial în limba română şi legalizate cu Apostilă la Oficiul Secretarului de Stat al Statului care a eliberat hotărârea.

Procedura transcrieriei este descrisă aici: https://sua.mfa.gov.md/ro/content/acte-de-stare-civil%C4%83-transcrieri-acte-de-stare-civil%C4%83. Aceasta trebuie îndeplinită în prealabil. Cerererile pentru transcriere și eliberare a buletinului de identitate și/sau pașaport nu pot fi depuse concomitent. 

 

CAZURI SPECIALE

 

Pentru situaţiile care nu se regăsesc în cazurile menţionate mai sus, recomandăm să contactaţi secţia consulară la: consulat.washington@mfa.gov.md, în vederea obţinerii unor clarificări sau asistenţei necesare.