A A A

Alte servicii

 

OBȚINERE DUPLICATE CERTIFICATE DE NAȘTERE ȘI/SAU CĂSĂTORIE

Prin intermediul misiunii diplomatice pot fi obținute acte de stare civilă. Astfel, cetățenii Republicii Moldova pot depune cereri pentru obținerea duplicatelor certificatelor de naștere și/sau căsătorie.

DUPLICAT CERTIFICAT DE NAȘTERE (Acte necesare):

1. Cerere completată, semnată și datată (Descărcați: aici);
2. Buletin de identitate (+ fișa de însoțire) sau pașaport valabil, în original;
3.  Taxa consulară achitată prin money order (contravaloarea acesteia poate fi găsită: aici);
4.  Plic preplătit USPS priority mail (cu timbru și tracking no.).

DUPLICAT CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (Acte necesare):

1. Cerere completată, semnată și datată (Descărcați: aici);
2. Buletin de identitate (+ fișa de însoțire) sau pașaport valabil, în original;
3. Taxa consulară achitată prin money order (contravaloarea acesteia poate fi găsită: aici);
4. Plic preplătit USPS priority mail (cu timbru și tracking no.).

TERMEN DE PROCESARE

Termenul de procesare a cererii de eliberare a unui duplicat de pe actul de stare civilă – aproximativ 3 luni, din momentul depunerii/recepționării cererii complete.

 

OBȚINERE PAȘAPORT MORTUAR (ÎN CAZ DE DECES AL UNEI PERSOANE)

Corpul neînsuflețit al cetățeanului Republicii Moldova poate fi transportat din SUA spre Republica Moldova doar cu obținerea în prealabil a pașaportului mortuar emis de către Ambasada Republicii Moldova în SUA.

Pentru obținerea pașaportului mortuar sunt necesare următoarele acte în original:

1. Cererea de solicitare a paşaportului mortuar adresată către Secția Consulară a Ambasadei RM în SUA (ruda persoanei decedate sau reprezentantul firmei de pompe funebre). În cerere suplimentar se va specifica itinerarul (calea de transport şi locurile de plecare din SUA, tranzit şi sosire în Republica Moldova);

2. Documentul de identitate moldovenesc al persoanei decedate (paşaport, buletin de identitate); dacă persoana decedată a deţinut şi altă cetăţenie, suplimentar se va prezenta o copie de pe paşaportul străin;

3. Copia documentului de identitate al persoanei care se adresează către Secția Consulară pentru a obține pașaportul mortuar (ruda persoanei decedate sau reprezentantul firmei de pompe funebre);

4. Certificatul de deces emis de autorităţile americane legalizat cu ștampila de Apostil (apostila se obține la Oficiul Secretarului de Stat al statului care a emis certificatul de deces – pentru informații vizitați https://sua.mfa.gov.md/ro/content/legalizarea-documentelor ). Certificatul trebuie să conţină cauza decesului;

5. Dovada că corpul persoanei decedate nu prezintă pericol pentru sănătatea publică (se emite de către firma de pompe funebre care pregăteşte transportul);

6. Certificatul de îmbălsămare (se emite de către firma de pompe funebre care pregăteşte transportul);

7. Dovada că sicriul a fost sigilat în mod corespunzător şi nu prezintă pericol pentru mediul înconjurător (se emite de către firma de pompe funebre care pregăteşte transportul);

8. Biletul de avion. 

Pentru eliberarea paşaportului mortuar nu se percep taxe consulare

Transportul urnei funerare

În cazul transportului spre Republica Moldova a urnei funerare, nu sunt necesare careva aprobări de la Ambasadă și nu se eliberează pașaport mortuar. Este necesar ca persoana care transportă urna funerară să dețină certificatul de deces (legalizat cu apostilă) și certificatul care confirmă incinerarea corpului persoanei decedate.  

ATENȚIE! În cazul în care solicitarea este expediată prin poştă, suplimentar se va adăuga un plic preplătit USPS priority mail (cu timbru și tracking no.), care va fi utilizat de către Ambasadă pentru returnarea actelor şi paşaportului mortuar. 

NOTĂ: În cazul decesului survenit în străinătate al cetățeanului Republicii Moldova, rudele persoanei decedate au obligațiunea de a înregistra decesul în actele de stare civilă moldovenești prin transcriere (pentru informații vizitați http://asp.gov.md/ro/node/256).