Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane

A A A

Actualizare: Cum călătoriți în SUA în contextul COVID-19

Publicat:Mon, 24/05/2021 - 20:34

1. STARE DE URGENȚĂ: DA (la nivel federal și la nivelul tuturor statelor americane). Noua administrație a prelungit starea de urgență declarată prin Decretul Prezidențial din 13.03.2020.

2. RESTRICȚII DE INTRARE:

Se aplică în continuare restricțiile geografice, stabilite în contextul pandemiei de COVID-19 prin proclamațiile prezidențiale nr. 9984, 9992 și 10143, care au suspendat intrarea în SUA a cetățenilor străini care au călătorit (inclusiv tranzit) cu 14 zile înainte de data intrării în SUA în următoarele țări: Republica Populară Chineză (cu excepția regiunilor administrative speciale Hong Kong și Macau), Statul Islamic Iran, Spațiul Schengen (Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Elveția), Marea Britanie, Irlanda, Republica Federativă a Braziliei și Africa de Sud.

Solicitanții de vize pentru imigrare, care sunt soț/soție sau copii ai cetățenilor SUA (categoriile IR/CR-1, IR/CR-2, IR/H-3 și IR/IH-4), precum și soț/soție sau copii a rezidenților permanenți (F2A) sunt exceptați de la restricțiile geografice menționate.

La 30 aprilie 2021, Președintele SUA a semnat o Proclamație de suspendare a intrării în SUA a anumitor călători non-imigranți care au fost prezenți fizic în India. Restricțiile au intrat în vigoare la 4 mai 2021 și nu se aplică imigranților, rezidenților permanenți legali (LPR) și cetățenilor SUA. Pentru lista completă a excepțiilor a se consulta textul Proclamației prezidențiale.

La 26 aprilie 2021, Departamentul de Stat al SUA a uniformizat excepțiile de interes național pentru anumite categorii de călători din China, Iran, Brazilia, Africa de Sud, Spațiul Schengen, Marea Britanie și Irlanda. Astfel, împreună cu determinările de interes național deja în vigoare, călătorii supuși restricțiilor de intrare în SUA, datorită prezenței lor în China, Iran, Brazilia, Africa de Sud, spațiul Schengen, Marea Britanie și Irlanda, care intenționează să ofere sprijin vital pentru infrastructura critică; jurnaliști;  studenți și anumite cadre universitare acoperite de programe de schimb pentru vizitatori, printre altele, se pot califica acum pentru o excepție de interes național (NIE). Anterior, la 8 aprilie 2021, Departamentul de Stat a determinat că călătoriile imigranților, ale deținătorilor vizelor de logodnă, anumitor categorii ale vizitatorilor în programele de schimburi culturale, precum și ale piloților și echipajelor care călătoresc în SUA pentru training, preluarea, livrarea sau menținerea navelor aeriene, reprezintă excepții de interes național în contextul proclamațiilor PP 9984,  PP 9992 și PP 10143.

Din 26 ianuarie 2021, toate persoanele, cu vârsta mai mare de 2 ani, care sosesc în SUA pe cale aeriană trebuie să prezinte la îmbarcare un test cu rezultat negativ pentru infecția SARS-CoV-2 (COVID-19), efectuat cu maxim 3 zile înainte de zbor. Dovada rezultatului testului va fi prezentată în forma scrisă (pe suport de hârtie sau în format electronic).

Pentru pasagerii aerieni internaționali, se recomandă, suplimentar, efectuarea unui test la 3-5 zile după sosire la destinație, în combinație cu autoizolarea de 7 zile și auto-monitorizarea stării sănătății, pentru a reduce riscul de răspândire a virusului de COVID-19. Informații adiționale pot fi consultate aici.

La 24 februarie 2021, au fost abrogate restricțiile impuse prin proclamația prezidențială nr. 10014 din 22.04.2020, întitulată „Suspendarea intrării imigranților, care prezintă risc pentru piața muncii in SUA pe perioada redresării situației economice urmare pandemiei de COVID-19”.

Proclamația prezidențială nr. 10052care suspenda temporar intrarea în SUA a non-imigranților (în baza vizelor H-1B, H-2B, L și J (anumite categorii din Programul de Schimb al Vizitatorilor) a expirat la 31 martie 2021.

Solicitanții de viză care nu au fost încă intervievați sau programați pentru un interviu vor avea prioritate la examinarea și procesarea dosarelor de viză depuse, în conformitate cu ghidul de reluare etapizată a serviciilor consulare. Solicitanții de viză cărora li s-au refuzat anterior vizele pe motivul restricțiilor din Proclamația nr. 10052 pot depune din nou cererea de viză, cu achitarea unei noi taxe. Pentru informații privind reluarea serviciilor consulare de către Ambasada SUA de la Chișinău a se consulta pagina web a acesteia - https://md.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/

3. EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

Restricțiile stabilite nu se aplică cetățenilor SUA. Toate decretele menționate stabilesc excepții de la restricțiile impuse pentru rezidenții permanenți legali ai SUA. Unele excepții includ, dar nu se limitează la: diplomați străini care călătoresc în SUA cu vize A sau G și anumiți membri ai familiilor cetățenilor americani sau rezidenților permanenți legali, inclusiv: soți, copii (cu vârsta sub 21 de ani), părinți (cu condiția ca copilul cetățeanului american sau rezidentului permanent nu este căsătorit și are vârsta sub 21 de ani) și frați/surori (cu condiția ca atât fratele/sora, cât și cetățeanul american sau rezidentul permanent legal nu sunt căsătoriți și au vârsta sub 21 de ani).

Pentru listele complete de excepții, a se accesa decretele sus-menționate disponibile aici.

Frontiera terestră SUA-Canada și SUA-Mexic au fost închise temporar pentru traficul neesențial (turism si recreere), începând cu 21 martie 2020. Restricția respectivă a fost prelungită până la data 22 iunie 2021. Tranzitul mărfurilor și al lucrătorilor în sectoarele esențiale este permis. Mai multe detalii aici.

Condiții de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova în SUA:

Persoanelor care dețin o viză pentru Statele Unite și care sunt în interiorul sau în afara Uniunii Europene nu le este permisă tranzitarea aeroporturilor din spațiul Schengen, precum și din Marea Britanie sau Irlanda, în drum spre Statele Unite. Tranzitarea acestora supune călătorii restricțiilor de călătorie. Restricțiile respective nu se aplică cetățenilor americani sau rezidenților permanenți legali (deținători ai green card).

Din 26 ianuarie 2021, este obligatorie prezentarea, la îmbarcare, a unui rezultat negativ al testului COVID-19, efectuat cu maxim 3 zile înainte de zbor, de către toate persoanele, cu vârsta mai mare de 2 ani, care se deplasează spre SUA pe cale aeriană.

4. MĂSURI PE PLAN INTERN:

La nivel federal, Președintele SUA a aprobat un plan de măsuri anti-COVID-19. Fiecare stat din SUA a adoptat măsuri proprii adaptate la situația locală. Recomandăm consultarea actualizărilor pe COVID-19 corespunzătoare în fiecare stat federal, după necestitate. Detalii suplimentareaici.

Din 2 februarie 2021, printr-un ordin al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), a fost introdusă obligativitatea purtării măștii pe întreg teritoriul SUA pentru călătorii din mijloacele de transport în comun (aeronave, ambarcațiuni, feriboturi, trenuri, metrou, autobuze, taxiuri, ride-share), precum și în zonele de îmbarcare în acestea, cu excepția copiilor cu vârsta de până la 2 ani.  

5. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

Recomandări CDC; Coronavirus.gov; CDC.gov/Coronavirus;USA.gov/Coronavirus