Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane

A A A

Acte de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă emise de autoritățile SUA

 

În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001, actele de stare civilă (de naştere, de căsătorie/divorţ, de schimbare a numelui etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Astfel, actele de stare civilă emise de către autorităţile unui stat străin, după 17 august 2001 urmează a fi legalizate şi transcrise în registrele de stare civilă ale R. Moldova, imediat după emiterea acestora, în scopul obţinerii certificatelor de stare civilă moldoveneşti.

 

În acest scop, actele de stare civilă necesită a fi traduse notarial în limba română şi ulterior legalizate (sunt necesare două legalizări separate, una pentru actul de stare civilă şi una pentru traducerea notarială a actului) cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost emis.

 

Actele de stare civilă emise de către autorităţile unui stat străin, până la 17 august 2001 urmează a fi legalizate cu Apostilă conform ordinii descrise mai sus, imediat după emiterea acestora, însă nu necesită transcrierea în registrele de stare civilă ale R. Moldova.

 

Cererea de transcriere urmează a fi prezentată personal sau prin intermediul serviciilor poştale (USPS, UPS, FedEx etc).

 

Pentru transcrierea certificatelor de naştere ale copiilor urmează a fi prezentate următoarele acte în original:

 

 1. Cererea de transcriere a actului de naştere;
 2. Certificatul de naştere al copilului legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost emis;
 3. Traducerea notarială în limba română a certificatul de naştere al copilului, legalizată cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care activează notarul.
 4. Actele de identitate ale părinţilor. În cazul cetăţenilor RM - buletinele de identitate valabile (se vor prezenta paşapoartele RM valabile, doar pentru persoanele care au în paşaport ştampila ”Plecarea pentru stabilirea cu domiciliul permanent în SUA”) şi copiile legalizate notarial a paşapoartelor/alte ID-uri în cazul cetăţenilor străini;
 5. Certificatele de naştere ale părinţilor;
 6. Certificatul de căsătorie al părinţilor. În cazul în care acesta este emis de către autorităţile unui stat străin, el urmează a fi legalizat şi/sau transcris (în dependenţă de data emiterii) conform condiţiilor stabilite mai sus, iar după obţinerea certificatului de căsătorie transcris va fi posibilă solicitarea transcrierii certificatului de naştere. Aceste cereri nu pot fi depuse concomitent.
 7. Un plic preplătit cu indicarea adresei dvs, ce conţine tracking number.

 

Transcrierea certificatelor de naştere se efectuează GRATUIT.

 

Pentru transcrierea certificatelor de căsătorie urmează a fi prezentate următoarele acte în original:

 

 1. Cererea de transcriere a actului de căsătorie;
 2. Certificatul de căsătorie/extrasul din registrul căsătoriilor (va conţine informaţia privind data şi locul naşterii soţilor) legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost;
 3. Traducerea notarială în limba română a certificatului de căsătorie, legalizată cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care în care activează notarul.
 4. În cazul în care în certificatul de căsătorie nu este indicat numele soţilor după căsătorie, soţia va prezenta o cerere semnată şi autentificată la Notar, din care să rezulte numele de familie dorit după căsătorie (se poate solicita păstrarea numelui de familie prezent, preluarea numelui de familie al soţului sau conexarea numele de familie al celuilalt soţ la numele de familie propriu);
 5. Actele de identitate valabile ale soților. În cazul cetăţenilor RM - buletinele de identitate (se vor prezenta paşapoartele RM doar pentru persoanele care au în paşaport ştampila ”Plecarea pentru stabilirea cu domiciliul permanent în SUA”) şi copiile legalizate notarial a paşapoartelor/alte ID-uri în cazul cetăţenilor străini;
 6. Certificatele de naștere ale soților;
 7. Money order pe numele Embassy of Moldova cu suma prevăzută la pagina Taxe Consulare, pentru Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv;
 8. Un plic preplătit cu indicarea adresei dvs, ce conţine tracking number.

 

Pentru transcrierea certificatelor de divorţ/deciziilor judecătoreşti privind divorţul urmează a fi prezentate următoarele acte în original:

 

 1. Cererea de transcriere a actului de divorţ;
 2. Certificatul de divorţ/decizia judecătorească privind divorţul, legalizat cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost emis;
 3. Traducerea notarială în limba română a certificatului de divorţ/deciziei judecătoreşti privind divorţul, legalizată cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care în care activează notarul. În cazul în care în certificatul de divorţ nu este indicat numele soţilor după divorţ, soţia va prezenta o cerere semnată şi autentificată la Notar din care să rezulte numele de familie dorit după divorţ;
 4. Actele de identitate valabile ale soților. În cazul cetăţenilor RM - buletinele de identitate (se vor prezenta paşapoartele RM doar pentru persoanele care au în paşaport ştampila ”Plecarea pentru stabilirea cu domiciliul permanent în SUA”) şi copiile legalizate notarial a paşapoartelor/alte ID-uri în cazul cetăţenilor străini;
 5. Certificatele de naştere ale soţilor;
 6. Money order pe numele Embassy of Moldova cu suma prevăzută la pagina Taxe Consulare, pentru Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv;
 7. Un plic preplătit cu indicarea adresei dvs, ce conţine tracking number.

 

Notă: Cererea se prezintă personal sau se transmite prin poştă către Ambasadă la adresa: 2101 S Street NW, Washington DC 20008, utilizând plicuri plătite ce conţin tracking number, în ambele direcţii. Durata procesării este 4 luni, fără posibilitatea urgentării acesteia. Actele trebuie transmise în original (în afara de cazurile în care este indicată copia legalizată notarial), acestea vor fi returnate cu certificatul solicitat peste 4 luni. În cazul necesităţii de a primi actele originale înapoi în termen de o săptămînă este necesar să includeţi un plic preplătit adiţional. Plicurile pot fi procurate de la companiile poştale USPS sau UPS (nu sunt acceptate plicurile Fedex).