Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane

A A A

25.05.2020 ACTUALIZARE: Lista cetățenilor străini și apatrizilor care pot intra în Republica Moldova în perioada stării de urgență în sănătate publică

Publicat:Mon, 25/05/2020 - 23:01

 

Prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 12 din 25.05.2020a fost extinsă lista categoriilor de cetățeni străini și apatrizi, intrarea cărora este permisă, cu titlu de excepție, în perioada stării de urgență în sănătate publică în Republica Moldova:

 

Se interzice până la data de 30 iunie 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepţii:

1)          membri de familie ai cetăţenilor RM;

2)          persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;

3)          persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent;

4)           membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

5)          pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

6)          persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

7)          lucrătorii transfrontalieri;

8)          conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren


Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

Excepție de la respectarea regimului de autoizolare pe o perioada de 14 zile în locurile determinate, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane:

1)     conducători auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren;

2)    persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

3)    elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;

4)    persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ;

5)    lucrătorii transfrontalieri;

6)    membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

7)    persoane în tranzit.


Totodată, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis reluarea, începînd cu data de 26 mai 2020, a activităților de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă a unui șir de măsuri de prevenire și control a infecției COVID–19. Textul integral al Hotărârii sus-menționate poate fi accesat la următorul link: https://bit.ly/2A7vG2l