Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the RM

Embassy of the Republic of Moldova to the United States of America and United Mexican States

A A A

Evidenţa consulară

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

 

a cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi cu traiul permanent/temporar în străinătate

(dobîndită în Moldova)